Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vård- och omsorgsarbete 1, 200p

I denna kurs får du lära dig grunderna i vård- och omsorgsarbete.
Här ingår även APL, arbetsplatsförlagt lärande, i
fyra veckor. Det innebär att du får möjlighet att känna efter
om detta kan vara rätt yrkesval för dig. Kursen är mycket
bred och sträcker sig över många områden som t.ex. kommunikation
och bemötande, smitta och smittspridning, kontroll
av puls och blodtryck, olika typer av såromläggningar
och mycket mer.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 200
Välj din egen takt: 100% = ca 10 veckor
50% = ca 20 veckor
25% = ca 40 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: VÅRVÅR01
Övrigt: 4 veckors praktik ingår

4 veckors praktik ingår.

Om vård och omsorg

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner