Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vård och omsorg, 1100p

Undersköterska

Här är utbildningen för dig som tycker om att arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper att utveckla, stödja eller återställa människors förmåga, hälsa och utveckling. Studierna ger kunskaper kring sjukdomstillstånd, anatomi, farmakologi samt stöd och omvårdnad kopplat till dessa. Utbildningen ska leda till att man får verktyg och kunskaper att bemöta, stödja och behandla
samt samtala med människor i behov av stöd, som befinner sig i kris eller i annan situation som kräver vård och/eller behandling. Du lär dig utveckla förmågor som att vara lyhörd, kreativt, etiskt och professionellt förhållningssätt.

Utbildningen innefattar också samhällsansvar, lagar och författningar som rör vård och omsorg och dess verksamheter. I utbildningen ingår också APL vilket är arbetsplatsförlagt lärande där man som elev ges praktisk möjlighet att tillämpa de teoretiska delarna man läst i utbildningen. Mer om utbildningen och fördjupningar du kan välja, så som LSS/funktionshinder, psykiatri eller äldreomsorg hittar du nedan.

Kurser och kurspaket

Kurserna kan läsas som separata kurser eller som kurspaket. Vi utgår ifrån Skolverkets rekommendationer. Kommunerna kan utifrån sitt behov, önskemål och branschens krav sätta samman andra kurser inom programfördjupning och valbara kurser.

Upplägg, poäng och kursordning

Sammantaget läser elever som studerar hela kurspaketet 1 500 poäng. Tillsammans med kursen gymnasiearbete utgör programmet 1 600 poäng. Poängen består av följande delar, längre ned ser du vilka kurser som ingår i de olika delarna:

Vård och omsorg bas totalt 1100 poäng

Läses av alla elever innan de väljer programfördjupning.

Sedan väljer du 400 p inom fördjupningarna: Äldreomsorg, psykiatri eller funktionsnedsättningar.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 1100
Välj din egen takt: Heltid distans (55 veckor)
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Vi rekommenderar viss datorvana.
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: Utbildningen har ingen kurskod. Se utbildningens kurser för specifika kurskoder.

** kursen innefattar APL, som står för arbetsplatsförlagd utbildning (praktik).
* kursen innefattar HLR-utbildning. Obs, eleven ansvarar själv för att ordna och genomföra.

Orsaken till att två APL-kurser ligger bredvid varandra är för att dessa inte ska placera sig under sommarmånaderna eller december då praktik inte är möjligt.

Kurser inom basen

Programgemensamma kurser

Programgemensamma kurser (1100p)

Hälsopedagogik                                                100 p, HALHAL0

Etik och människans livsvillkor                     100 p, MÄNETI0

Vård- och omsorgsarbete 1**                           200 p, VÅRVÅR01 (APL ingår)

Vård- och omsorgsarbete 2**                          150 p, VÅRVÅR02 (APL ingår)

Medicin 1*                                                            150 p, MEDMED01 (HLR ingår)

Psykologi 1                                                          50 p, PSKPSY01

Psykiatri 1                                                            100 p, PSYPSY01

Specialpedagogik 1                                          100 p, SPCSPE01

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1          100 p, SVESVE01/SVASVA01

Om du tidigare har läst Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 eller Svenska A/Svenska som andraspråk A med godkänt betyg då behöver du inte läsa om Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 igen.

 

Fördjupningar:

Programfördjupning: Äldreomsorg 400p

Hemsjukvård                                                                100 p, SJUHEM0

Äldres hälsa och livskvalitet***                                200 p, GERÄLD0  (APL ingår)

Vård och omsorg specialisering                               100 p, VADVAD00S

Samhällskunskap 1a1                                                 50 p, SAMSAM01a1

***APL (arbetsplatsförlagt lärande), dvs praktik, ingår i kursen. Utgör programfördjupning och läses efter de programgemensamma kurserna.

Om du tidigare har läst Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap A med godkänt betyg då behöver du inte läsa om Samhällskunskap 1a1 igen.

 

Vård och omsorg fördjupning: Psykiatri

Programfördjupning: Psykiatri 400p

Samhällsbaserad psykiatri                                   100 p, PSYSAM0

Psykiatri 2***                                                          200 p,  PSYPSY02  (APL ingår)

Vård och omsorg specialisering                          100 p, VADVAD00S

Samhällskunskap 1a1                                             50 p, SAMSAM01a1

***APL (arbetsplatsförlagt lärande), dvs praktik, ingår i kursen. Utgör programfördjupning och läses efter de programgemensamma kurserna.

Om du tidigare har läst Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap A med godkänt betyg då behöver du inte läsa om Samhällskunskap 1a1 igen.

 

Vård och omsorg fördjupning: Funktionshinder                                             

Programfördjupning: Funktionshinder 400p

Socialpedagogik                                                100 p, PEASOC0

Specialpedagogik 2***                                        100 p, SPCSPE02 (APL ingår)

Vård och omsorg specialisering                    50 p, VADVAR00S2

Hemsjukvård                                                     100 p, SJUHEM0

Samhällskunskap 1a1                                       50 p, SAMSAM01a1

***APL (arbetsplatsförlagt lärande), dvs praktik, ingår i kursen. Utgör programfördjupning och läses efter de programgemensamma kurserna.

Om du tidigare har läst Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap A med godkänt betyg då behöver du inte läsa om Samhällskunskap 1a1 igen.

 

 

 

 

 

 

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner