Vård och omsorg, 950p

Undersköterska

Här är utbildningen för dig som vill läsa till undersköterska med fördjupning inom: Äldreomsorg, psykiatri, funktionsnedsättningar eller hälso- och sjukvård. Undersköterska är ett yrke för dig som tycker om att arbeta med människor. Programmet ger dig kunskaper att utveckla, stödja eller återställa människors förmåga, hälsa och utveckling.

Studierna ger kunskaper kring sjukdomstillstånd, anatomi, farmakologi samt stöd och omvårdnad kopplat till dessa.

Utbildningen ska leda till att man får verktyg och kunskaper att bemöta, stödja och behandla samt samtala med människor i behov av stöd, som befinner sig i kris eller i annan situation som kräver vård och/eller behandling.

Du lär dig utveckla förmågor som att vara lyhörd, kreativt, etiskt och professionellt förhållningssätt.

Utbildningen innefattar också samhällsansvar, lagar och författningar som rör vård och omsorg och dess verksamheter.

I utbildningen ingår också APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik), där man som elev ges praktisk möjlighet att tillämpa de teoretiska delarna man studerat.

Vill du plugga i klassrum och bor i Storstockholm? Se här…

Kurser och kurspaket

Kurserna kan läsas som separata kurser eller som kurspaket, dvs. hela vård- och omsorgsprogrammet.Vi utgår från skolverkets rekommendationer, Kommunerna kan utifrån sitt behov, önskemål och branschens krav sätta samman andra kurser inom programfördjupning och valbara kurser.

Upplägg, poäng och kursordning

Sammantaget läser elever som studerar hela programmet 1 450 poäng. Tillsammans med kursen gymnasiearbete utgör programmet 1 550 poäng. Poängen består av följande delar, längre ned ser du vilka kurser som ingår i de olika delarna:

950 p Programgemensamma kurser

Läses av alla elever innan de väljer programfördjupning.

300-500 p Programfördjupningar: Äldreomsorg, psykiatri, funktionsnedsättningar eller hälso- och sjukvård.

Kungsbacka läser 300 p och Stockholm Norrort läser 400 p övriga läser 500 p. 

200 p Valbara kurser

Valfria kurser.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 950
Välj din egen takt: Heltid distans
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Vi rekommenderar viss datorvana.
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod:

** kursen innefattar APL, som står för arbetsplatsförlagd utbildning (praktik).
* kursen innefattar HLR-utbildning. Obs, eleven ansvarar själv för att ordna och genomföra.

Orsaken till att två APL-kurser ligger bredvid varandra är för att dessa inte ska placera sig under sommarmånaderna eller december då praktik inte är möjligt.

Programgemensamma kurser

Programgemensamma kurser (950p)
Etik och människans livsvillkor, 100p, MANETI0
Hälsopedagogik, 100p, HALHAL0
Vård- och omsorgsarbete 1**, 200p, VARVAR01
Vård- och omsorgsarbete 2**, 150p, VARVAR02
Medicin 1*, 150p, MEDMED01
Specialpedagogik 1, 100p, SPCSPE01
Psykologi 1, 50p, PSKPSY01
Psykiatri 1, 100p, PSYPSY01
I den ordning som är lämplig att kurserna läses, Observera APL kan inte förläggas under sommarmånaderna eller december.

Programgemensamma kurser (950p)
Etik och människans livsvillkor, 100p, MÄNETI0
Hälsopedagogik, 100p, HALHAL0
Medicin 1*, 100p, MEDMED01
Vård- och omsorgsarbete 1**, 200p, VÅRVÅR01
Psykologi 1, 50p, PSKPSY01
Specialpedagogik 1, 100p, SPCSPE01
Psykiatri 1, 100p, PSYPSY01
Vård- och omsorgsarbete 2**, 150p, VÅRVÅR02

Programfördjupningar

Äldreomsorg (500p)
Vård- och omsorg vid demenssjukdom, 100p, GERVÅR0
Hemsjukvård, 100p, SJUHEM0
Äldres hälsa och livskvalitet**, 200p, GERÄLD0
Palliativ vård, 100p, SJULIN0

Psykiatri (500p)
Socialpedagogik, 100p, PEASOC0
Psykiatri 2**, 200p, PSYPSY02
Samhälllsbaserad psykiatri, 100p, PSYSAM
Rättpsykiatri, PSYRÄS0 100p

Funktionsnedsättningar (500p)
Socialpedagogik, 100p, PEASOC0
Specialpedagogik 2**, 100p, SPCSPE02
Friskvård och hälsa, HAAFRI0 100p
Komplementärmedicin, 100p, HAAKOM0
Hemsjukvård, 100p, SJUHEM0

Hälso- och sjukvård (500p)
Medicin 2, 100p, MEDMED02
Hemsjukvård, 100p, SJUHEM0
Akutsjukvård, 200p **, 200p, SJUAKU0
Palliativ vård, 100p, SJULIN0

Programfördjupningar Norrort

För dig som bor i följande kommuner: Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Solna, Sollentuna och Upplands Väsby, läser du 400 poäng i programfördjupning.

Äldreomsorg (400p)
Vård- och omsorg vid demenssjukdom, 100p, GERVÅR0
Äldres hälsa och livskvalitet**, 200p, GERÄLD0
Palliativ vård, 100p, SJULIN0

Psykiatri (400p)
Psykiatri 2**, 200p, PSYPSY02
Samhälllsbaserad psykiatri, 100p, PSYSAM
Rättpsykiatri, PSYRÄS0 100p

Funktionsnedsättningar (400p)
Specialpedagogik 2**, 100p, SPCSPE02
Friskvård och hälsa, HAAFRI0 100p
Komplementärmedicin, 100p, HAAKOM0
Hemsjukvård, 100p, SJUHEM0

Hälso- och sjukvård (400p)
Medicin 2, 100p, MEDMED02
Hemsjukvård, 100p, SJUHEM0
Akutsjukvård, 200p **, 200p, SJUAKU0

Programfördjupningar – Kungsbacka kommun

Om du ska ansöka till oss via Kungsbacka läser du 300 poäng inom den valda inriktningen

Äldreomsorg (300p)
Vård- och omsorg vid demenssjukdom, 100p, GERVÅR0
Äldres hälsa och livskvalitet**, 200p, GERÄLD0

Psykiatri (300p)
Psykiatri 2**, 200p, PSYPSY02
Samhälllsbaserad psykiatri, 100p, PSYSAM

Funktionsnedsättningar (300p)
Socialpedagogik, 100p, PEASOC0
Specialpedagogik 2**, 100p, SPCSPE02
Komplementärmedicin, 100p, HAAKOM0

Hälso- och sjukvård (300p)
Medicin 2, 100p, MEDMED02
Akutsjukvård, 200p **, 200p, SJUAKU0

Valbara kurser

Vårdpedagogik och handledning, 100p, PEAVÅD0
Vård- och omsorg vid demenssjukdom, 100P, GERVÅR0
Äldres hälsa och livskvalitet **, 200P, GERÄLD0
Palliativ vård, 100p, SJULIN0
Hemsjukvård, 100p, SJUHEM0
Medicin 2, 100p, MEDMED02
Akutsjukvård**, 200p, SJUAKU0
Psykologi 2b, 50p, PSKPSY02b
Psykiatri 2**, 200p, PSYPSY02
Samhällsbaserad psykiatri, 100p, PSYSAM0
Socialpedagogik, 100p, PEASOC
Specialpedagogik 2**, 100p, SPCSPE02
Komplementärmedicin, 100p, HAAKOM0
Kost och hälsa, 100p, HALKOC0
IT inom vård och omsorg, 100p, ITIITI0
Ledarskap och organisation, 100p, LEDLED0
Entreprenörskap, 100p, ENTENR0
Gymnasiearbete, 100p, GYARV0

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner


Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok