Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vård och omsorg specialisering, 100p

I denna kurs får du fördjupade kunskaper inom valt fördjupningsområde. Undervisningen berör bland annat begrepp och teorier som är relevanta för området samt lagar och andra bestämmelser som är aktuella inom området.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Vård och omsorg BAS eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: VADVAD00S

Om vård och omsorg

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner