Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Våningsservice 1, 100p

Vill du veta mer om det praktiska arbetet inom våningsarbete
på ett hotell? Vill du lära dig om systematisk
och säker städning av hotellrum? Då är detta kursen för
dig. Kunskaperna kommer du till stor del att inhämta
under din APL – arbetsplatsförlagt lärande (praktik). I
kursen får du fördjupade kunskaper om och erfarenhet
av olika funktioner och arbetsuppgifter inom ramen
för våningsarbete under din APL. Vidare kommer du
att utveckla kunskaper om utvecklingen av miljö- och
kvalitetstänkande som är av betydelse för våningsarbete
och kunskaper i att arbeta ergonomiskt riktigt för att
förebygga skador. Personalplanering och kunskaper om
upphandling och inköp av materiel och externa tjänster,
är också bitar som kan komma att ingå.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Logi, Hotell A eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: HOTVÅN01

Om hotell

Ämnet hotell omfattar besöksnäringens olika former av logi för privat-, grupp- och affärsrelaterat resande. Det behandlar även målgruppernas olika förväntningar på standard, servicenivå och tjänsteutbud. Hotellnäringen är en internationell bransch där service och bemötande genomsyrar verksamheten.

Maria Forsström

Elever uppskattar att kunna planera sina studier på tider som passar deras livssituation på bästa sätt.

Läs mer

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner