Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ungdomskulturer, 100p

Ungdomskultur är ett vitt begrepp och ser mycket olika ut i vårt land men också i världen. Vad menas och hur uppstår en sådan typ av kultur samt på vilka sätt bidrar dessa till identitetsskapandet? Även samhällets roll och insatser gällande unga och ungdomar speglas i kursen och i diskussionerna utgår man från olika teorier och attityder kring samhället och ungdomar. Kursen ger dig som läsare möjlighet till reflektion och kunskaper kring sociala processer och en förståelse för ungdomskulturen som ett led i utveckling hos individerna men också för samhällets utveckling.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: SOIUNG0

Om sociologi

Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner