Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Tyska 3, 100p

Klarar du dig hjälpligt på tyska men vill utvidga ditt ordförråd
och känna dig säkrare i såväl diskussioner som i skrift?
I kursen Tyska 3 får du fördjupade kunskaper om grammatik
och får tillämpa dem på kända ämnesområden. Du
arbetar med egna intressen men även omvärldskunskap såsom filmklipp, nyheter m.m. Kursen ger behörighet till högskolestudier i ämnet.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Tyska 2/Tyska steg 2
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: MODDEU03

Om moderna språk

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner