Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Tyska 1, 100p

Vill du åka till Berlin? Eller möta våren i Wien? Vandra
i alperna eller åka skidor? I kursen Tyska 1 lär du dig
grunderna i tyska språket. Du får lära dig uttal, ord, fraser
och hur man bygger meningar. Du tränar förståelse av tal
och skrift och lär dig kommunicera på tyska i vardagliga
situationer som t.ex. att beställa husrum, fråga hur någon mår, prata om fritidsintressen, fråga om vägen och enklare beskrivningar.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: MODDEU01

Om moderna språk

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner