Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Textkommunikation, 100p

Hur utformar man en journalistisk text? Vad är en informationstext?
Hur når reklamtexten sin målgrupp? I kursen
Textkommunikation får du möjlighet att producera och
analysera journalistiska texter. Även informationstexter och
reklamtexter behandlas utifrån informationens och reklamens
behov. I kursen får du lära dig välja rätt uttryck beroende
på målgrupp. Du producerar också själv olika typer av texter med hjälp av exempelvis intervjuer och research.


Ansök via Västerås kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: MEETET0

Om mediekommunikation

Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån medieteoretiska metoder och modeller. Ämnet är till sin karaktär såväl teoretiskt som praktiskt. I ämnet behandlas även textens roll som uttrycksmedel, och textens form och innehåll studeras utifrån hur kommunikation riktad till avgränsade målgrupper formuleras.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Västerås kommun