Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Svenska 2, 100p

Hur kan skönlitteraturen lära oss något om hur människor
under andra tider levde, tänkte och upplevde livet? Hur har
skönlitteraturen och samhället påverkat varandra? I kursen
Svenska 2 får du möjlighet att fördjupa dig i skönlitteraturen
och dess historia. Genom tematiska jämförelser och analyser
av såväl klassiska romaner som TV-serier och TV-spel skapar du dig en vidare förståelse för ämnet. Du får också möjlighet att reflektera kring det svenska språkets uppbyggnad, utveckling och status, samt utveckla din förmåga
att muntligt och skriftligt förmedla tankar och åsikter.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Svenska 1/Svenska A
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: SVESVE02

Om svenska

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner