Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Socialt arbete, 200p

I denna kurs uppnås både förståelse och kunskap kring
orsaker till att människor får problem eller har brister i
sina liv som leder till ohälsa men också kunskap om olika
sociala verksamheter och lagar. Du får ta del av en mängd
olika sätt som socialt arbete kan bedrivas och hur du som
professionell ska bemöta och ta om hand människor i behov
av stöd.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 200
Välj din egen takt: 100% = ca 10 veckor
50% = ca 20 veckor
25% = ca 40 veckor
Förkunskaper: Sociologi
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: SOCSOI0

4 veckor praktik ingår

Om pedagogiskt arbete

Ämnet pedagogiskt arbete har sin grund i pedagogik och didaktik med tydligt fokus på lärandets praktik och tar sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt verksamheternas roll i samhället.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner