Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Skrivande, 100p

Hur påverkas vårt språk av nya kommunikationskanaler, som SMS, Twitter och bloggar? Hur skriver man en bra krönika? I denna kurs får du utveckla ditt skrivande inom både personliga och mer formella texter. Du får väva samman bilder och miljöbeskrivningar med fakta och intervjuer till ett färdigt reportage och fördjupa dig i det journalistiska skrivandet.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1/ Svenska A eller Svenska som andraspråk A
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: SVESKR0

Om svenska

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner