Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Skapande verksamhet, 100p

Vilken betydelse har egentligen den skapande verksamheten
för människors lärande och växande? Hur kan man med
olika metoder, tekniker och material möjliggöra skapande
aktiviteter?

I den här kursen ingår det praktik (APL) där du får träna din färdighet i att
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera skapande
aktiviteter för att stödja och stimulera människors
lärande och deltagande i olika situationer. Du får utveckla
din förmåga att diskutera egna och andras attityder samt
diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang.


Ansök via Kungsbacka kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: PEGSKP0

I denna kurs ingår APL

Om pedagogik

Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar utgångspunkt i vetenskapen om människors liv och lärande i olika miljöer och fokuserar mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- och ledarperspektiv.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Kungsbacka kommun