Samhällskunskap 2, 100p

För att förstå hur samhället fungerar idag måste vi även
blicka bakåt i historien. Kursen erbjuder bland annat en
fördjupning kring hur samhället efter hand vuxit fram till
det samhälle vi ser idag. Hur har synen på jämställdhet och
jämlikhet förändrats över tiden? Vilka ekonomiska modeller
eller teorier har använts för att förklara och hantera ekonomisk
problematik? Hur hanteras ekonomiska kriser idag?
I kursen kommer flera olika teorier och modeller kopplade
till exempelvis ekonomi och ideologier att tas upp. Här ges
även möjligheten till fördjupad teoretisk kunskap kopplat
till ämnet och källkritik är ett område som är centralt. Du
kommer att få uttrycka dina kunskaper både muntligt och
skriftligt under kursen.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Samhällskunskap 1a2 eller Samhällskunskap 1b/Samhällskunskap A
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: SAMSAM02

Om samhällskunskap

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

Elin Lind

Jag heter Elin och har en dröm om att studera journalistik, media eller fotografi på högskola! Nu är jag närmare än någonsin!

Läs mer

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner


Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok