Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Samhällskunskap 1b, 100p

I denna kurs tas innebörden av de mänskliga rättigheterna
upp och du får bekanta dig med organisationer som verkar
internationellt för att dessa rättigheter skall uppnås och
efterlevas. Du får också läsa om demokrati och olika demokratiska
modeller, möjligheterna att vara med och påverka
samhället samt medias roll i en demokrati. Ekonomi är ett
ytterligare område som tas upp. Hur hänger egentligen min
privatekonomi samman med den internationella ekonomin?
Du får använda dig av olika teoretiska verktyg som modeller,
olika samhällsvetenskapliga metoder samt en möjlighet
att utveckla din källkritiska förmåga. I denna kurs får du
med andra ord en god grund inför vidare teoretiska studier
inom samhällsvetenskap. Du kommer att få uttrycka dina
kunskaper både muntligt och skriftligt under kursen.


Ansök via Västerås kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: SAMSAM01b

Om samhällskunskap

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

Elin Lind

Jag heter Elin och har en dröm om att studera journalistik, media eller fotografi på högskola! Nu är jag närmare än någonsin!

Läs mer

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Västerås kommun