Samhällskunskap 1a2, 50p

Ämnet samhällskunskap kan ibland uppfattas som teoretiskt
svårbemästrat. För att lättare kunna förstå och
förklara varför samhället ser ut som det gör finns det
olika metoder att använda sig av. I denna påbyggnadskurs
till Samhällskunskap 1a1 får du lära dig att använda
olika metoder och modeller för att förstå och beskriva det
samhälle vi finns i. Du får även fördjupad kunskap runt
media och IT:s roll i det moderna samhället samt kring
hur samhällsekonomin fungerar.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 50
Välj din egen takt: 100% = ca 3 veckor
50% = ca 5 veckor
25% = ca 10 veckor
Förkunskaper: Samhällskunskap 1a1
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: SAMSAM01a2

Om samhällskunskap

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

Elin Lind

Jag heter Elin och har en dröm om att studera journalistik, media eller fotografi på högskola! Nu är jag närmare än någonsin!

Läs mer

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner


Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok