Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Samhällskunskap 1a1, 50p

Hur ser samspelet mellan individ och samhälle ut i en demokratisk
stat? Hur kan du som individ vara med att påverka
samhället lokalt, nationellt och internationellt? I denna
kurs får du lära dig vilka rättigheter och skyldigheter du har
som medborgare. Du får även en inblick i förutsättningarna
på arbetsmarknaden samt kring privatekonomiska frågor.
Vidare kommer du att få lära dig om människans livsvillkor
och varför ibland förutsättningarna skiljer sig åt på individoch
samhällsnivå, nationellt såväl som internationellt. Du
kommer att få uttrycka dina kunskaper både muntligt och
skriftligt under kursen.


Ansök via Västerås kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 50
Välj din egen takt: 100% = ca 3 veckor
50% = ca 5 veckor
25% = ca 10 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: SAMSAM01a1

Om samhällskunskap

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

Elin Lind

Jag heter Elin och har en dröm om att studera journalistik, media eller fotografi på högskola! Nu är jag närmare än någonsin!

Läs mer

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Västerås kommun