Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ryska 4, 100p

Vill du förbättra din förmåga att förstå och använda ryska i
tal och skrift? Du får utveckla ditt personliga språk på ryska
och öva på att analysera, diskutera och uttrycka åsikter,
bland annat i anslutning till den roman du läser under
kursen.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Ryska 3/Ryska steg 3
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: MODRUS04

Om moderna språk

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner