Rättspsykiatri, 100p

Har du ett intresse för öppen och sluten psykiatrisk vård
samt hur samarbetet kan se ut med kriminalvården? I
denna kurs får du läsa om hur man minimerar hot- och
våldsituationer, metoder för att använda sig själv som
verktyg, arbete med förebyggande åtgärder samt hur man
skapar goda vårdrelationer med patienter. Du får också läsa
om lagar, patienters rättigheter och skyldigheter, samarbete
mellan myndigheter och även hur utslussning och
eftervård kan se ut.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Psykiatri 2/Psykiatri och Medicinsk grundkurs
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: PSYRÄS0

Om vård och omsorg

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner


Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok