Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Psykologi 2a, 50p

Vilka faktorer är det som formar oss människor? Vad påverkar ett barns utveckling och vad är det som gör att
vi har fått den personlighet som vi har? Denna kurs syftar till att ge kunskap om hur en individ kan beskrivas utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens bete- ende, känslor och tankar. Kursen syftar också till att ge kunskap omkring hur arv och miljö påverkar människans utveckling samt vilka olika faktorer som kan påverka vår psykiska hälsa.


Ansök via Västerås kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 50
Välj din egen takt: 100% = ca 3 veckor
50% = ca 5 veckor
25% = ca 10 veckor
Förkunskaper: Psykologi 1/Psykologi A
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: PSKPSY02a

Om psykologi

Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Elin Lind

Jag heter Elin och har en dröm om att studera journalistik, media eller fotografi på högskola! Nu är jag närmare än någonsin!

Läs mer

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Västerås kommun