Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Programmering 2, 100p

Vill du fördjupa dina färdigheter inom programmering? Kursen Programmering 2 är en fortsättningskurs som innehåller mycket om objektorienterad programmering, men som även tar upp grafiska gränssnitt, filhantering och databashantering.


Ansök via Västerås kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Programmering 1/Programmering B
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: PRRPRR02

Om programmering

Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration av programvara. Det behandlar också hur man skapar, utvecklar och anpassar programvaror samt tillämpar datalogisk teori.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Västerås kommun