Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Programhantering, 100p

Är du intresserad av att lära dig mer om databashantering och projektplanering? Då är Programhantering en kurs för dig. Dessutom så kommer du att lära dig mer om interaktion mellan människa och teknik samt affärssystem i denna kurs. Programvara: Microsoft Office (med Access) 2010 eller senare


Ansök via Östhammars kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Information och kommunikation 1/ Information och layout A och Datorkunskap
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: INFPRG0
Övrigt: Programvara: Microsoft Office (med Access) 2010 eller senare

Om information och kommunikation

Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Östhammars kommun