Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Programhantering, 100p

Är du intresserad av att fortsätta utveckla dina kunskaper i digital affärsmässig kommunikation med stöd av affärsinriktade system? Då är Programhantering någonting för dig.
I kursen bygger vi vidare på kunskaper som du förväntas ha med dig från tidigare förkunskapskrav i Information och kommunikation 1 (eller en äldre kurs som hette Information och layout A).

Programvara: Kursen baseras på PC som dator och programpaketet i Microsoft Office 365 är ett krav då du behöver kunna installera Access. Till detta behöver du en PC-dator då Access inte går att installera på en Mac lika smidigt. Du kommer även att beröra Visma för att visa på databashantering från användarsidan. Du får även guidning om projektplaneringsverktyg i kursen. Andra program kan förekomma i kursen då det är en del av kursen centrala krav att du ska lära dig använda program i affärsmässigt syfte.

I kursen Programhantering ingår huvudsakligen följande moment som vi tittar närmare på:

○ Programvaror och verktyg för olika plattform som ska användas för att förmedla information inom olika yrkesområden
○ Grundläggande språkriktighet i kommunikation är fortfarande ett krav
○ Databashantering i Microsoft Access samt lätt variant i Visma
○ Informationssökning och källkritik


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Information och kommunikation 1/ Information och layout A och Datorkunskap
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: INFPRG0
Övrigt: Programvara: Microsoft Office (med Access) 2010 eller senare

Om information och kommunikation

Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner