Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Politik och hållbar utveckling, 100p

Hur uppnår vi en hållbar värld? Vi är inte alltid överens om hur vi ska uppnå hållbar utveckling. Många gånger handlar det om politiska val och olika synsätt. Kursen tar upp miljöpolitiska intressekonflikter på global till lokal nivå. Du får insyn i vilka internationella och nationella överenskommelser som finns på området och hur politiska styrmedel kan användas för att nå målen. Kursen innefattar även genusperspektiv och NGOs påverkan på hållbar utveckling. I kursen ingår också att du genomför en fallstudie.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: HÅLPOL0

Om hållbart samhälle

Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Ämnet behandlar också frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik.

Per Lundström, matematik

Jag undervisar i ett mycket spännande ämne!

Läs mer
Carolina Andrée, naturkunskap

Att studera hur system är uppbyggda ger en större förståelse varför vi behöver tänka hållbart och långsiktigt

Läs mer

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner