Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Pedagogiskt arbete, 200p

Hur leder man andra människor på ett inkluderande sätt?
Varför är leken viktig? Vad innebär det att vara en förebild?
I kursen Pedagogiskt arbete får du bland annat kunskaper
om olika pedagogiska verksamheter, lagar och andra riktlinjer
som styr dessa verksamheter, samt hur man planerar,
genomför och följer upp olika aktiviteter. Kursen behandlar
barns rättigheter, arbetsmiljö och förebyggande arbete för
barnsäkerhet, samt innebörden av begrepp som yrkesroll
och ledarskap. I kursen ingår arbetsplatsförlagt lärande
(praktik) där man ges möjlighet att genom praktisk erfarenhet
lära sig om ytterligare delar av arbetet.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 200
Välj din egen takt: 100% = ca 10 veckor
50% = ca 20 veckor
25% = ca 40 veckor
Förkunskaper: Lärande och utveckling och kursen Människors miljöer
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: PEGPEA0

4 veckors praktik ingår

Om pedagogiskt arbete

Ämnet pedagogiskt arbete har sin grund i pedagogik och didaktik med tydligt fokus på lärandets praktik och tar sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt verksamheternas roll i samhället.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner