Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Pedagogiska teorier och praktiker, 100p

Vilka olika pedagogiska teorier ligger till grund för pedagogiska
verksamheter idag? Hur planerar man aktiviteter
utifrån de syften och mål som man har? I kursen Pedagogiska
teorier och praktiker får du fördjupa dig i pedagogiska
teorier så som tex Waldorfpedagogik och Montessoripedagogik,
och reflektera över sambandet mellan arbetssätt
och lärande. Kursen behandlar kopplingen mellan teori
och praktik, och ger dig goda möjligheter att utveckla dina
kunskaper inom olika pedagogiska riktningar samt att
reflektera över hur man arbetar utifrån dessa.


Ansök via Östhammars kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Pedagogiskt arbete 100p
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: PEDPED0

Om pedagogik

Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar utgångspunkt i vetenskapen om människors liv och lärande i olika miljöer och fokuserar mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- och ledarperspektiv.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Östhammars kommun