Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Palliativ vård, 100p

Vad är viktigt att tänka på när man vårdar en döende människa? Har du frågor som du känner att du inte har fått svar
på kring detta känsliga ämne? I denna kurs får du ökade kunskaper om livshotande sjukdomar, till exempel cancer.
Men, framförallt får du veta hur man kan lindra symtom som t.ex. smärta och ångest hos en döende person, vilket
förhållningssätt man bör sträva efter och hur man kan bemöta och hantera svåra frågor.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1 eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: SJULIN0

Om sjukvård

Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och omsorg inryms även omvårdnad relaterad till sjukdomar.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner