Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Nätverksteknik, 700p

Utbildningen ger dig den senaste tekniken på området från de ledande företagen. De viktigaste uppgifterna för en nätverkstekniker är att göra spridning av information möjlig, men också att bevara företagets data på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att bygga upp goda säkerhetsrutiner och genomföra uppgraderingar regelbundet. I de flesta nätverk är uppkopplingen till internet oerhört viktig, eftersom mycket information hämtas från webb- och e-postservrar.


Ansök via Östhammars kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 700
Välj din egen takt: Heltid distans
Förkunskaper: Engelska A eller motsvarande.

Grundskola eller motsvarande. Vi rekommenderar viss datorvana.

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod:
Övrigt: i några av kurserna är viss kurslitteratur på engelska

Kurser


Datorteknik 1 b 100
Nätverksteknik 100
Administration av nätverks- & serverutrustning 100
Nätverksadministration 100
Nätverksteknologier 100
Digital kommunikationsteknik 100
Nätverkssäkerhet 100

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Östhammars kommun