Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Nätverksadministration, 100p

Denna kurs fokuserar på Windows server 2012 som är ett kvalificerat och mycket avancerat nätverksoperativsystem för företag och organisationer. Vi håller bl.a. på med filservrar samt optimering och övervakning av operativet och dess användare.


Ansök via Västerås kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Nätverksteknik/Datorkommunikation
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: NAINAV0
Övrigt: OBS! Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Om nätverksteknik

Ämnet nätverksteknik behandlar nätverksutrustning och it-systemlösningar samt övervakning för att uppnå hög driftsäkerhet inom nätverksområdet. Det behandlar också klienter och servrar samt hur övrig utrustning samverkar inom nätverksområdet. Dessutom behandlas programvara för både klienter och servrar samt administration av servertjänster i nätverksmiljö.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Västerås kommun