Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Medier, samhälle och kommunikation 2, 100p

Det är inte självklart i alla länder att journalister får agera fritt. I Sverige och andra demokratier är grunden att olika idéer och tankar ska få komma fram via medierna så att du ska få bilda dig en egen uppfattning. Är då verkligheten så enkel? Sanningen är att även i demokratier finns det människor med mer makt över medier än andra. I Medier, samhälle och kommunikation 2 tränger vi djupare in i opinionsbildningen i samhället och hur ägarintressen inom medieområdet kan påverka innehållet. Kursen ger dig förmåga att kritiskt granska värderingar och attityder i mediernas budskap.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Medier, samhälle och kommunikation 1/Mediekunskap
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: MERMEE02

Om medier, samhälle och kommunikation

Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar såväl traditionella som nya mediers roll i samhället samt deras historiska utveckling. I ämnet ingår även delar i den lagstiftning och de etiska regler som förekommer inom medieområdet samt de principiella resonemangen bakom dessa. Ämnet behandlar också vilka strategier och drivkrafter som styr olika aktörers kommunikation i samhället. Kommunikationsområdet är till sin karaktär internationellt och därför präglas ämnet av ett internationellt perspektiv.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner