Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Medier, samhälle och kommunikation 1, 100p

Vi lever idag i ett mediesamhälle. Den bild vi har av samhället får vi i stor utsträckning genom medierna. Tidningar, tv, radio, internet och film ger oss information, kunskap och underhållning. Denna kurs ger dig kunskaper i traditionella och nya mediers roll i samhället samt deras historiska utveckling. Du får möjlighet att utreda, undersöka och beskriva olika mediesammanhang och utveckla kunskaper om medias påverkan och dess roll i den demokratiska processen. Du får även möjligheten att sätta dig in i den lagstiftning och de etiska regler som finns inom området.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: MERMEE01

Om medier, samhälle och kommunikation

Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar såväl traditionella som nya mediers roll i samhället samt deras historiska utveckling. I ämnet ingår även delar i den lagstiftning och de etiska regler som förekommer inom medieområdet samt de principiella resonemangen bakom dessa. Ämnet behandlar också vilka strategier och drivkrafter som styr olika aktörers kommunikation i samhället. Kommunikationsområdet är till sin karaktär internationellt och därför präglas ämnet av ett internationellt perspektiv.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner