Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Medieproduktion 2, 100p

Är du intresserad av att lära dig mer om multimedia produktioner? Här går vi lite djupare inom multimediala produktioner och arbetar med ett företag för att skapa ett helt nytt utseende för detta företag så som logga, poster och reklamfilm.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Medieproduktion 1/Medieproduktion A
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: MEPMEI02

Om medieproduktion

Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både medieområdet och det estetiska området. Hur produkterna gestaltas och utformas är tillsammans med etiska frågor centrala inslag i ämnet. Ämnet behandlar områdets utveckling även i ett internationellt perspektiv eftersom medieproduktioner ofta har en global spridning.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner