Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Medicin 1, 150p

Vad vet du om människokroppen? Vår kropps anatomi och
funktioner är otroligt fascinerande områden att lära sig mer
om! I Medicin 1 får du viktiga kunskaper om detta och dessutom
om vanliga sjukdomar som kroppen kan drabbas av,
behandlingsmetoder, läkemedelslära, insatser vid olycksfall
och brand. Kursen ger en mycket värdefull grund inom det
medicinska området.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 150
Välj din egen takt: 100% = ca 8 veckor
50% = ca 15 veckor
25% = ca 30 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: MEDMED01

För betyg krävs godkänd
hjärt- lungräddningsutbildning

Om medicin

Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner