Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Människors miljöer, 100p

Vilka faktorer är det som formar oss människor? Hur bidrar
vi själva till att skapa vår omvärld? I kursen Människors
miljöer tittar vi närmare på dessa frågor, och fördjupar oss
i områden som berör kultur, samhälle, levnadsmiljöer och
levnadsvillkor. I kursen möts områden som sociologi och
psykologi, och man får möjlighet att fördjupa sig i olika
faktorer som påverkar vår identitetsutveckling. Kursen
behandlar begrepp som demokratisk värdegrund och
mänskliga rättigheter, integration och segregation, och
kursen ger ett stort utrymme för reflektioner kring egna ställningstaganden.


Ansök via Kungsbacka kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: PEDMÄI0

Om pedagogik

Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar utgångspunkt i vetenskapen om människors liv och lärande i olika miljöer och fokuserar mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- och ledarperspektiv.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Kungsbacka kommun


Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok