Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Litteratur, 100p

Vad är det som avgör vad som är bra och dåligt i skönlitteraturen? Kan man tala om kvalitet i skönlitteratur? Hur kan ett och samma tema komma till uttryck i olika genrer?
Denna kurs är en fördjupning i litteraturhistorien och i litteraturvetenskapen. Du får lära dig mer om hur litteraturen har utvecklats genom historien och om hur litteraturen,
författarna och samhället har påverkat varandra. Du får göra litteraturvetenskapliga analyser ur olika perspektiv och diskutera olika genrer utifrån tema och form.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1/ Svenska A eller Svenska som andraspråk A
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: SVELIT0

Om svenska

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner