Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Latin – språk och kultur 1, 100p

Språkintresserad? Kulturintresserad? Den här kursen förenar språkstudier med kulturstudier. Att säga att latinet är ett dött språk kunde inte vara mer fel. Överallt hittar vi uttryck som ”Carpe diem” och ord som video, reklam, Volvo och Konsum härstammar från latinet. I kursen Latin – språk och kultur 1 får du lära dig grunderna i det latinska språket och stifta bekantskap med det romerska samhället, dess historia och kultur. Dessa kunskaper kopplas till dagens samhälle och du får analysera och lära dig se kopplingar till det språkliga och kulturella arv som latinet lämnat oss.


Ansök via Västerås kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: LATLAT01

Om latin – språk och kultur

Ämnet latin – språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Latinet har varit modersmål och kommunikationsspråk för en stor del av Europas befolkning under drygt tvåtusen år och är i dag en sammanbindande länk mellan många länder i världen som förmedlare av ett gemensamt språkligt och kulturellt arv.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Västerås kommun