Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Komplementärmedicin, 100p

Vad är komplementär medicin? Vilka olika metoder och behandlingar handlar det om och hur ser historiken ut bakom dessa? Här får du även reflektera över hur komplementära
behandlingsmetoder relaterar till skolmedicinen och vilket etiskt perspektiv som är rådande. I kursen belyser vi även behandlingsmetodernas verkningssätt och effekter ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv. Det är ett spännande ämne som tar upp alternativ och komplement till den traditionella vården.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: HÄLKOM0

Om hälsa

Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner