Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Journalistik, reklam och information 2, 100p

Nu öppnar vi portarna för den nya, förbättrade och världsledande kursen Journalistik, reklam och information 2! Hur utformar man egentligen informationen till en given
målgrupp? I kursen får du lära dig metoder för utformning och presentation av reklamtexter, informationstexter och journalistiska texter. Du får även möjlighet att själv framställa texter och välja rätt uttryck beroende på målgrupp. Dessutom behandlas olika former av marknads- och attitydundersökningar, hur man kan genomföra dessa, samt hur man presenterar resultatet.


Ansök via Västerås kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Journalistik, reklam och information 1/Mediekommunikation A
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: MEEJOU02

Om mediekommunikation

Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån medieteoretiska metoder och modeller. Ämnet är till sin karaktär såväl teoretiskt som praktiskt. I ämnet behandlas även textens roll som uttrycksmedel, och textens form och innehåll studeras utifrån hur kommunikation riktad till avgränsade målgrupper formuleras.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Västerås kommun