Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Intern och extern kommunikation, 100p

Vill du veta mer om informationsteknik, rörlig bild och hur medier påverkar samhället? Då vill du läsa kursen Intern och extern kommunikation. Förutom detta så lär du dig om affärsmässig kommunikation, layout och grundläggande webbteknik. Kursen innehåller också verbal och icke-verbal kommunikation i yrkessammanhang samt medieträning för intern och extern kommunikation och marknadsföring.

Programvara: Kursen baseras på PC som dator och en del program som du behöver för att skapa manus, reklamblad och rörlig bild med. Du kommer att arbeta mer med layout, typografi och komposition i kursen. Det är bra om du har en smartphone eller något du kan spela in kortare videofilmer med då en del av kursens slutmoment går ut på att skapa en reklamfilm med ett givet yrkesmässigt syfte.

I kursen bygger vi vidare på kunskaper som du förväntas ha med dig från tidigare förkunskapskrav i Information och kommunikation 1 (eller en äldre kurs som hette Information och layout A).

I kursen ingår följande moment som vi tittar närmare på:

○ Grunder i webbutveckling
○ Grundläggande språkriktighet i kommunikation är fortfarande ett krav
○ Mediaredigering för rörlig bild – digital bildhantering
○ Manus av olika slag samt planering
○ Intern och extern kommunikation med affärsmässigt fokus
○ Målgruppsanalys
○ Begrepp och terminologi som hör till teoretiska modeller för kursens inriktning
○ Sociala medier
○ Grafisk layout och komposition


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Information och kommunikation 1/Information och layout A och Datorkunskap
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: INFINE0

Om information och kommunikation

Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner