Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Information och kommunikation 1, 100p

Vill du lära dig mer om kommunikation, ordbehandling, kalkylering och presentationsprogram? Då är det kursen Information och kommunikation 1 du ska läsa. Kursen ger grundläggande kunskaper i skapande och hantering av digitala affärsmässiga dokument. Detta förbereder dig för yrkeslivet där digital kommunikation i form av Word-dokument, Excel-kalkyler eller kanske en presentation i PowerPoint är vanligt förekommande. Denna kurs kommer verkligen lära dig grunderna och du kommer vara väl förberedd inför kommande kurser där den tekniska kompetensen i Microsoft Office-programmens kärntrio är avgörande.

Kursen baseras på PC som dator och du behöver ha en dator som det går att installera Office 365 på under kursens gång. Kursen innehåller handledande läsanvisningar anpassade för dem 200 undervisningstimmar du har i kursen.

Inom kursen tittar vi närmare på följande moment:

○ Kommunikationsteori
○ Grundläggande språkriktighet i kommunikation
○ Effektiv informationssökning, göra bra urval av information och kommunicera väl
○ Lagar om upphovsrätten, GDPR, arbetsrätten
○ Etik och moral
○ Microsoft Word, Excel och Powerpoint – Affärsmässiga kunskaper
○ Bildredigering
○ Skapa manus till presentation i olika former
○ Presentera muntligt och spela in rösten till PowerPointen
○ Sociala medier
○ Källkritik


Ansök via Västerås kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: INFINF01
Övrigt: Programvara: Microsoft Office 2010 eller senare

Om information och kommunikation

Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Västerås kommun