Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hemsjukvård, 100p

Hur gör man då hemmet blir en vårdplats? I den här kursen får du lära dig mer om vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet. Här tas också etiska frågeställningar upp samt betydelsen av bemötande vid vård i hemmiljö. Du får också kunskap om rehabilitering, habilitering och vård i livets slut.


Ansök via Östhammars kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete 2 eller motsvarande och Medicin 1/Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: SJUHEM0

Om sjukvård

Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och omsorg inryms även omvårdnad relaterad till sjukdomar.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Östhammars kommun