Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hälsopedagogik, 100p

Kursen hälsopedagogik ger en inblick i hälsofrämjande insatser, både lagar och bestämmelser som reglerar dem samt hur de genomförs. Detta genom att studera projekt i Sverige rörande folkhälsan. Kursen berör också hur levnadsvanor och livsvillkor skiljer sig åt i världen samt orsaker till detta. I ämnet hälsopedagogik ges en inblick i psykologi, så som faktorer som avgör hur vi individuellt är rustade för att möta livets förändringar och kriser, samt hur vi pedagogiskt kan planera ett förändringsarbete för att bemöta och stötta en annan person.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: HALHAL0

Om hälsa

Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner