Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Grundläggande Svenska Som Andraspråk, 700p

Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer. Kursen bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till sin egen språkförmåga.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 700
Välj din egen takt: 100% = ca 15 veckor
50% = ca 30 veckor
25% = ca 60 veckor
Förkunskaper:
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: GRNSVA2

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner