Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Grundläggande Geografi, 150p

Undervisningen i kursen geografi inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om geografiska för hållanden samt utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 150
Välj din egen takt: 100% = ca 7 veckor
50% = ca 14 veckor
25% = ca 28 veckor
Förkunskaper:
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: GRNGEO2

Om konst och kultur

Ämnet konst och kultur är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom estetik, idéhistoria, historia, arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap. I ämnet behandlas kulturhistoria i betydelsen konstarternas historia och sambandet mellan kulturhistoria, samtida idéer och samhällsförändringar. Ämnet spänner över såväl nutida som historiska nationella och internationella kulturströmningar med betoning på den västerländska utvecklingen.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner