Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Etnicitet och kulturmöten, 100p

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och det är viktigt att ha en god förståelse för människor vi möter i vår vardag och i vårt arbete. I den här kursen får du lära dig mer om begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion. Den fokuserar till stor del på migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället. Syftet är att få en ökad förståelse för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration och för den svenska samhällsdebatten om integrations- och segregationsfrågor.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: SOIETN0

Om sociologi

Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Elin Lind

Jag heter Elin och har en dröm om att studera journalistik, media eller fotografi på högskola! Nu är jag närmare än någonsin!

Läs mer

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner