Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Digitalt skapande 1, 100p

Är du intresserad av att skapa bilder, ljud och animering med hjälp av digitala verktyg? I denna kurs får du lära dig använda digitala verktyg för olika estetiska uttryck. I kurs ett av två så arbetar vi främst med bild som uttryck men
kommer även behandla ljud och animering. I kursen använder vi programvaran Adobe Photoshop och Audacity.


Ansök via Västerås kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: DIGDIG01
Övrigt: OBS! Delar av kurslitteraturen är på engelska.       Programvara: Adobe Photoshop och programvaran Audacity

Om digitalt skapande

Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande har varierat över tid. I och med den informationstekniska utvecklingen har helt nya möjligheter och platser skapats, och fortsätter att skapas, för konstnärliga och kommunikativa uttryck.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Västerås kommun