Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Datorteknik 1b, 100p

Har du länge önskat kunna mer om datorns innehåll och dess funktion? Då är Datorteknik kursen du söker! I kursen Datorteknik 1b får du lära dig grunderna om hårdvara och nätverk. Denna kurs har även ett fokus på användaranpassning av mjukvara. Kursen har visst material på engelska.

Observera! Om du redan har läst Datorteknik 1a behöver du inte läsa denna också. Det är samma kurs men med lite olika inriktning på vissa av uppgifterna beroende på yrkesval och område.

I kursen ingår bland annat följande moment som vi tittar närmare på:

  • Begreppskunskap och terminologi för hård- och mjukvaror
  • Kunskaper om datorns uppbyggnad och funktion samt kommunikationssystem
  • Kunskaper om olika nätverk samt grundläggande installation av nätverk
  • Kunskaper om att använda manualer, läsa instruktioner och använda dessa vid stöd och support
  • Planering av datorkomponenter utifrån kundfokus med behovsanalys

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: DAODAT01b
Övrigt: Datorteknik 1a och Datorteknik 1b läses ej i kombination. Beroende på vilket mål du har med studierna läses den ena eller den andra.

Om dator- och kommunikationsteknik

Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet behandlar också grundläggande elektronikkunskaper eftersom dator- och kommunikationsteknikens utrustningar och apparater är uppbyggda med elektronik.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner