Barn och fritid, 1300p

Detta är programmet för dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska eller sociala verksamheter som elevassistent/barnskötare.

Utbildningen ger dig kunskap om barns utveckling, att möta, assistera samt hjälpa barn och unga i deras utveckling och färdigheter. Du får lära dig utveckla förmågor som att vara lyhörd, kreativt, etiskt och professionellt förhållningssätt. I utbildningen ges verktyg och kunskaper att bemöta, stödja och behandla samt samtala med barn, unga och vuxna människor i behov av stöd. Programmet ger kunskaper om samhällsansvar, lagar och författningar som rör pedagogiska och sociala verksamheter. I utbildningen ingår också APL vilket är arbetsplatsförlagt lärande där man som elev ges praktisk möjlighet att tillämpa de teoretiska delarna man läst i utbildnigen.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 1300
Välj din egen takt: Heltid distans
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Vi rekommenderar viss datorvana.
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: BFXAAN och BFXABN eller BFXACN beroende på inriktning

Kurserna kan läsas som separata kurser eller som kurspaket. Vi utgår ifrån Skolverkets rekommendationer. Kommunerna kan utifrån sitt behov, önskemål och branschens krav sätta samman andra kurser inom programfördjupning och valbara kurser.

1. Eleverna läser först kurserna inom basen som utgör 900 poäng.

2. Sedan väljer eleven en fördjupning, påbyggnadspaketet Barnskötare 400 poäng eller Elevassistent 400 poäng.

3. Valbara kurser: Dessa kurser är valfria för eleverna.

Sammantaget läser elever som studerar hela utbildningen 1 300 poäng. Tillsammans med kursen gymnasiearbete utgör programmet 1 400 poäng.

** är kurser som innefattar APL vilket är arbetsplatsförlagd utbildning, praktik.

Barnskötare Bas 900 poäng innehåller följande kurser:

Hälsopedagogik 100 p, HALHAL0

Kommunikation 100 p, PEDKOU0

Lärande och utveckling 100 p, PEDLÄR0

Människors miljöer 100 p, PEDMÄI0

Pedagogiskt ledarskap** 100 p, PEDPEG0 (APL ingår)

Specialpedagogik 1 100p, SPCSPE01

Pedagogiska teorier och praktiker 100 p, PEDPED0

Etnicitet och kulturmöten 100 p, SOIETN0

Grundläggande vård och omsorg* 100 p, GRUGRD0 (HLR ingår)

 

Programinriktning Barnskötare 400 poäng

Barns lärande och växande 100 p, PEDBAS0

Skapande verksamhet** 100 p, PEGSKP0 (APL ingår)

Pedagogiskt arbete** 200 p, PEGPEA0 (APL ingår)

 

Programinriktning Elevassistent 400 poäng

Barns lärande och växande 100 p, PEDBAS0

Specialpedagogik 2** 100 p, SPCSPE02 (APL ingår)

Pedagogiskt arbete** 200 p, PEGPEA0 (APL ingår)

 

Valbara kurser

Barns lärande och växande, 100p, PEDBAS0

Pedagogiska teorier och praktiker, 100p, PEDPED0

Skapande verksamhet**, 100p, PEGSKP0

Psykologi 1, 50p, PSKPSY01

Specialpedagogik 1, 100p, SPCSPE01

Sociologi, 100p, SOISOO0

Socialt arbete**, 200p, SOCSOI0

Pedagogiskt arbete**, 200p, PEDPEA0

Specialpedagogik 2**, 100p, SPCSPE02

Gymnasiearbete, 100p, GYARBF

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner


Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok