Barn och fritid, 1350p

Detta är programmet för dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska eller sociala verksamheter som elevassistent/barnskötare eller inom bevakning- eller funktionshinderområdet.

Utbildningen ger dig kunskap om barns utveckling, att möta, assistera samt hjälpa barn och unga i deras utveckling och färdigheter. Du får lära dig utveckla förmågor som att vara lyhörd, kreativt, etiskt och professionellt förhållningssätt. I utbildningen ges verktyg och kunskaper att bemöta, stödja och behandla samt samtala med barn, unga och vuxna människor i behov av stöd. Programmet ger kunskaper om samhällsansvar, lagar och författningar som rör pedagogiska och sociala verksamheter. I utbildningen ingår också APL vilket är arbetsplatsförlagt lärande där man som elev ges praktisk möjlighet att tillämpa de teoretiska delarna man läst i utbildnigen.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 1350
Välj din egen takt: Heltid distans
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Vi rekommenderar viss datorvana.
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod:

De programgemensamma kurserna; Läser alla elever innan dem väljer programfördjupning och utgör 500 poäng och kan läsas/läggas in i den ordning som anges nedan.

Programfördjupning; Där väljer eleverna fördjupning, dessa är pedagogik alternativt socialt arbete.

Valbara kurser; Dessa kurser är valfria för eleverna.
Sammantaget läser elever som studerar hela programmet 1 350 poäng. Tillsammans med kursen gymnasiearbete utgör programmet 1 450 poäng.

** är kurser som innefattar APL vilket är arbetsplatsförlagd utbildning, praktik.

Programgemensamma kurser (500 p)
Hälsopedagogik, 100p, HÄLHÄL0
Kommunikation, 100p, PEDKOU0
Lärande och utveckling, 100p, PEDLÄR0
Människors miljöer, 100p, PEDMÄI0
Pedagogiskt ledarskap, 100p, PEDPEG0

Programfördjupning, inriktning pedagogik (850 p)
Barns lärande och växande, 100p, PEDBAS0
Pedagogiskt arbete**, 200p, PEDPEA0
Pedagogiska teorier och praktiker, 100p, PEDPED0
Skapande verksamhet**, 100p, PEGSKP0
Specialpedagogik 1, 100p, SPCSPE01
Specialpedagogik 2**, 100p, SPCSPE02
Kost och hälsa, 100p, HÄLKOC0
Psykologi 1, 50p, PSKPSY

Programfördjupning, inriktning socialt arbete (850 p):
Sociologi, 100p, SOISOO0
Socialt arbete**, 200p, SOCSOI0
Pedagogiska teorier och praktiker, 100p, PEDPED0
Skapande verksamhet**, 100p, PEGSKP0
Specialpedagogik 1, 100p, SPCSPE01
Specialpedagogik 2**, 100p, SPCSPE02
Etnicitet och kulturmöten, 100p, SOIETN0
Psykologi 1, 50p, PSKPSY01

Valbara kurser
Barns lärande och växande, 100p, PEDBAS0
Pedagogiska teorier och praktiker, 100p, PEDPED0
Skapande verksamhet**, 100p, PEGSKP0
Psykologi 1, 50p, PSKPSY01
Specialpedagogik 1, 100p, SPCSPE01
Sociologi, 100p, SOISOO0
Socialt arbete**, 200p, SOCSOI0
Pedagogiskt arbete**, 200p, PEDPEA0
Specialpedagogik 2**, 100p, SPCSPE02
Gymnasiearbete, 100p, GYARBF

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner


Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok