Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Äldres hälsa och livskvalitet, 200p

Vill du ha mer kunskaper om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov? I denna kurs tar vi upp hur man arbetar på ett rehabiliterande och funktionsbevarande sätt för att öka äldres välbefinnande. Du kommer också att få veta mer om vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar, vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi. Livskvalitet och hur man arbetar för ett bra bemötande står i fokus.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 200
Välj din egen takt: 100% = ca 10 veckor
50% = ca 20 veckor
25% = ca 40 veckor
Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete 2 eller motsvarande
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: GERÄLD0

4 v praktik ingår (APL)

Om gerontologi och geriatrik

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner