Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Affärskommunikation engelska, 100p

Vad finns det för skillnader och likheter mellan svensk affärskultur och andra länders? Vill du i framtiden arbeta utomlands eller ha ett arbete där du har kontakt med andra länder? I kursen Affärskommunikation engelska får du lära dig att använda affärsspråk på engelska i olika sammanhang, både skriftligt och muntligt, och du får också lära dig att framställa presentationer och andra dokument på ett professionellt sätt.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Engelska 5/Engelska A
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: AFFAFÄ00S

Om affärskommunikation

Med affärskommunikation menas i första hand extern kommunikation till andra företag, myndigheter och privatpersoner men även intern kommunikation inom ett företag eller en organisation. Ämnet affärskommunikation behandlar hur olika affärsdokument utformas samt hur presentationsoch informationsmaterial i affärssammanhang framställs med hjälp av lämplig teknik. Ämnet kan därför anpassas till såväl svensk affärskommunikation som affärskommunikation på andra språk.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner