Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Administration av nätverks- och serverutrustning, 100p

Denna kurs behandlar områden som teknologier och principer samt fördjupad kunskap om installation, felsökning och administration av lokala nätverk. Du får också möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi och miljö. Efter kursen har du fått färdigheter om installation, dokumentation, optimering, samt replikering av katalogtjänster samt partitionering.


Ansök via Västerås kommun

Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Datorteknik 1a eller Datorteknik 1b/ Persondatorer och Datorkunskap
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: NAIADM0
Övrigt: OBS! Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Om nätverksteknik

Ämnet nätverksteknik behandlar nätverksutrustning och it-systemlösningar samt övervakning för att uppnå hög driftsäkerhet inom nätverksområdet. Det behandlar också klienter och servrar samt hur övrig utrustning samverkar inom nätverksområdet. Dessutom behandlas programvara för både klienter och servrar samt administration av servertjänster i nätverksmiljö.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga för dig som bor i Västerås kommun